liten_valkommentillbko
Bodens kommunikationsoperatör, BKO bildades 2010 och ägs gemensamt av BodenBo, Wiksténs Fastigheter, Lundströms Fastigheter, Bäckmans Fastigheter och Rutström & Sundberg Fastigheter i Boden.

Vi är en stadsnätsleverantör av bandbredd i Boden. Det öppna stadsnätet är byggt med fiberoptik, den bästa bredbandsteknik som finns på marknaden. Det är tryggt och driftsäkert. Tekniken ger oss möjlighet att öka kapaciteten flera gånger om.